კასტრაციის კომპლექსი
კასტრაციის კომპლექსი კლასიკური ფსიქოანალიზის ერთ-ერთი კონცეფცია, რაც გულისხმობს სქესთა შორის ანატომიური განსხვავებებზე ბავშვის განცდების ერთიანობას, რომელსაც ის აღმოაჩენს მისი შემეცნებითი საქმიანობის პროცესში. ფროიდის აზრები კასტრაციის კომპლექსზე გახდა ფსიქოანალიტიკური მიდგომის განუყოფელი ნაწილი ინფანტილური სექსუალობის შესწავლის, სხვადასხვა სახის ბავშვობის შიშებისა და ოიდიპოსის კომპლექსის ჩამოყალიბებისა და დაძლევის მიმართ.
ანატომიური განსხვავებების აღმოჩენის შედეგად, ბავშვი ცდილობს უპასუხოს კითხვებს რომელიც მას აშინებს. ბიჭი თვლის, რომ გოგონას რაღაც დაემართა, რომ მან რაღაც არასწორად ჩაიდინა და ამიტომ პენისი ჩამოერთვა. ბიჭი ეუფლება შიშის გრძნობა. ეშინია, რომ მასაც იგივე ემუქრება. პენისის დაკარგვის შიში იწვევს კასტრაციის კომპლექსს. ფსიქოანალიზის ფუძემდებლის თვალსაზრისით, კასტრაციის კომპლექსი თანდაყოლილია ორივე სქესისთვის, გოგონებში მას პენისისადმი შურით ხსნიდა.
ფროიდის იდეები კასტრაციის კომპლექსის შესახებ მჭიდროდ არის დაკავშირებული მის იდეებთან ოიდიპოსის კომპლექსისთან, როდესაც ბიჭი განიცდის სექსუალურ მიზიდულობას დედის მიმართ და მტრულად არის განწყობილი მამის მიმართ, რომელიც ერევა მისი სურვილების ასრულებაში. ბიჭის პენისის დაკარგვის შიში ძლიერდება, როდესაც ის იწყებს მამას თავის კონკურენტად აღიქვას, ის ფიქრობს რომ დაისჯება მისი სურვილის გამო - დაისაკუთროს დედა და განაძევოს მამა. კასტრაციის შიში, რომელიც დაკავშირებულია რეალურ ან წარმოსახვით საფრთხესთან, იწვევს მასში ყველა სახის გამოცდილებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქიკური აშლილობა და ფსიქიკური აშლილობა.
გოგონასთვის კასტრირების კომპლექსი სხვადასხვა გამოცდილებას იწვევს. ისინი ასოცირდება არა პენისის დაკარგვის საფრთხესთან, არამედ მისი ნაკლებობის განცდასთან. გოგონა იწყებს ნეგატიური გრძნობების განცდას დედის მიმართ, რომელმაც ის ასეთი დეფექტით გააჩინა. ასევე ამას თან ახლავს ახლავს ეჭვიანობა და მამასთან ურთიერთობაში მისი ადგილის დაკავების სურვილი, შეიძლება გადაიზარდოს მამისადმი თაყვანისცემის გრძნობაში და დედის სიძულვილში. შემდგომში, ამ ყველაფერმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს როგორც ზრდასრული ქალის სექსუალურ პრეფერენციებზე, ასევე მის ფსიქიკურ მდგომარეობაზე, რაც გამოწვეულია დედის წინაშე დანაშაულის გრძნობით.
კლასიკური ფსიქოანალიზის თვალსაზრისით კასტრაციის კომპლექსი მნიშვნელოვანია ბავშვის ფსიქოსექსუალური განვითარებისთვის. ის გავლენას ახდენს ადამიანის ხასიათის ჩამოყალიბებაზე და წინასწარ განსაზღვრავს მის შემდგომ სექსუალურ პრეფერენციებს, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის პერვერსიებთან. ეს არის ფსიქიკური აშლილობის წყარო.
ბავშვის პასუხი სქესებს შორის ანატომიური განსხვავების გამოცანაზე - პენისის არსებობა ან არარსებობა.
ბიჭს ეშინია კასტრაციის, როგორც მამის მუქარის შესრულების საპასუხოდ მისი სექსუალური აქტივობის (მასტურბაცია და დედის მიმართ სურვილი).
გოგონა განიცდის პენისის არარსებობას, როგორც უსამართლობას, მან შეიძლება უარყოს ეს ნაკლებობა ან იბრძოლოს მის დაბრუნებაზე.
ფუნქცია - ნორმალიზაცია და აკრძალვა.

I განსხვავება - ფროიდის მიხედვით: გოგონას პირველი ობიექტი ჰომოსექსუალია და მან უნდა შეძლოს დედის ჩანაცვლება მამით.

  1. პენისი არ არსებოის გამო დედისადმი ვითარდება ნეგატიური გრძნობები, რადგან გოგონა თვლის რომ ვერ მიიღო ისგან პენისი.
  2. დედისგან გოგონა გადაინაცვლებს მამაზე (იმედით, რომ მამას შეუძლია მისცეს მას ის რაც აკლია)
  3. სიმბოლიზაციის გზით პენისის ქონის სურვილი ჩანაცვლდება მამისგან ბავშვის მიღების სურვილად
  4. იმედგაცრუება, გოგონა იაზრებს რომ, რომ მამა არ არის მისი სიყვარულის ობიექტი (არამედ დედის) და იწყებს სხვა ობიექტის ძიებას.

თუ ბიჭებში ოიდიპოსის კომპლექსი ძირს უთხრის კასტრაციის კომპლექსს, გოგოებში, პირიქით, ოიდიპოსის კომპლექსი იწყება კასტრაციის კომპლექსით.
გოგონებში ოიდიპოსის კომპლექსი უფრო ხანგრძლივია (ის ასევე შეიძლება გაგრძელდეს ფსიქოსექსუალური განვითარების ლატენტურ პერიოდში).
ფროიდი წერს „პენისზე უარის თქმა შეუძლებელია კომპენსაციის გარეშე”. რომ ნებისმიერი ქალი განიცდის პენისისადმი მიზიდულობას და როგორ კომპენსაცია ექნება ამას მომავალში ან რა ფსიქიკურ ზიანს მიაყენებს ქალს შეგვიძლია დავინახოთ ფსიქოანალიზის პროცესისი დროს.

II განსხვავება - ფროიდის მიხედვით: "გოგონამ უნდა შეცვალოს ეროგენული ზონა, გადაიტანოს იგი კლიტორიდან საშოში”.

გოგონას პასუხი კასტრირების კომპლექსზე:
1) სექსუალობის დათრგუნვა ან ნევროზი (ისტერიკა)
2) ხასიათის ცვლილებები მამაკაცურობის კომპლექსის გაგებით.
3) კასტრაციის უარყოფა. ჰომოსექსუალიზმი
4) “ნორმალური ქალურობა”

როდის უვითარდება გოგონას ოიდიპოსის კომპლექსი?
- როცა მამისგან პენისის მიღების სურვილი იცვლება მისგან შვილის გაჩენის სურვილით.


MARCH, 16 / 2018

Text author: Maria Lannin
Photography: Unspalsh
Contact us with any convenient way:

E-mail: hello@company.com
Phone: +123 466 567 78
Social networks: Facebook | Instagram | Youtube

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda