კვლევები, ნაშრომები და სტატიები
შეგიძლიათ გაეცნოთ როგორც ჩემს პირად ნაშრომებს ასევე უცხოელი ფსიქოანალიტიკოსების შრომებისა და სტატიების თარგმანს ქართულ ენაზე.
ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლის თერაპია
Made on
Tilda